Ливарник (м/ж/д) Lyvarnyk (m/zh/d)

zurück zur Ergebnisliste

Сайт Vivaflex Personal GmbH

Vivaflex Personal GmbH є успішним регіональним постачальником послуг з багаторічним досвідом у сфері кадрових послуг. Найвищим пріоритетом є найкраща особиста підтримка для наших співробітників і клієнтів. Ви також можете скористатися нашим ноу-хау та прийти до нас!Vivaflex Personal GmbH ye uspishnym rehionalʹnym postachalʹnykom posluh z bahatorichnym dosvidom u sferi kadrovykh posluh. Nayvyshchym priorytetom ye naykrashcha osobysta pidtrymka dlya nashykh spivrobitnykiv i kliyentiv. Vy takozh mozhete skorystatysya nashym nou-khau ta pryyty do nas!

Описання роботи:

Участь ливарного цеху у виготовленні виливків
Механічна обробка виливків
Занурення заготовок у стрижневий колір
Спорожнення прес-форм
Uchastʹ lyvarnoho tsekhu u vyhotovlenni vylyvkiv
Mekhanichna obrobka vylyvkiv
Zanurennya zahotovok u stryzhnevyy kolir
Sporozhnennya pres-form

 

Bимоги:

Досвід роботи в металургійній або ливарній сфері є перевагою
потрібна фізична підготовка
У вас немає проблем зі спекою на роботі
кваліфікована майстерність
Dosvid roboty v metalurhiyniy abo lyvarniy sferi ye perevahoyu
potribna fizychna pidhotovka
U vas nemaye problem zi spekoyu na roboti
kvalifikovana maysternistʹ

 

Ми пропонуємо:

безстрокові трудові відносини з Vivaflex Personal GmbH
довгострокову та безпечну роботу з можливістю взяття
Приваблива винагорода, пов’язана з продуктивністю (понад колективний договір)
чудова персональна підтримка наших кваліфікованих і досвідчених контактних осіб на місці
широкі соціальні виплати згідно з колективним договором БАП
безкоштовний робочий одяг
і набагато більше
bezstrokovi trudovi vidnosyny z Vivaflex Personal GmbH
dovhostrokovu ta bezpechnu robotu z mozhlyvistyu vzyattya
Pryvablyva vynahoroda, povʺyazana z produktyvnistyu (ponad kolektyvnyy dohovir)
chudova personalʹna pidtrymka nashykh kvalifikovanykh i dosvidchenykh kontaktnykh osib na mistsi
shyroki sotsialʹni vyplaty z·hidno z kolektyvnym dohovorom BAP
bezkoshtovnyy robochyy odyah
i nabahato bilʹshe

Пропонуємо житло: ні ni
Початок роботи: з 01.09.2022р z 01.09.2022r

  Ім'я (Обов'язкове поле)

  Призвище (Обов'язкове поле)

  E-Mail (Обов'язкове поле)

  щодо (Обов'язкове поле)

  Освіта (Обов'язкове поле)

  Навчання (Обов'язкове поле)

  Минула робота (Обов'язкове поле)

  Повний чи неповний робочий (Обов'язкове поле)

  лінгвістичне володіння

  Німецька

  Англійська

  Інші мови

  Computerkenntnisse Знання комп'ютера

  MS Office:

  ExcelWordPowerPointTeamsPublisherAccess

  Інші програми

  Мови програмування

  Посвідчення водія

  Здібності та навички:

  Організаційні здібностіПрезентативні навичкиНавички роботи в командіНавички спілкуванняВласна ІніціативаЗдатність приймати рішенняГнучкістьТворчі здібностіПросторове та логічне мисленняЧутливість ЕмпатіяІнші здібності

  Додатки та документи для завантаження

  CV

  Свідчення

  Please prove you are human by selecting the flag.